Допоможіть зберегти STEM-освіту в Україні

Українською
English
STEM-освіта стала для українських дітей можливістю цікаво навчатися та освоювати важливі навички для свого майбутнього. Діти готувалися презентувати власні інноваційні ідеї з робототехніки на Всеукраїнському STEM-фестивалі ROBOTICA, аби потім захищати честь України на світовому рівні.  

Проте жорстокий удар росії по Україні знищив реальність дітей і поставив під загрозу їхнє майбутнє. Сім’ї покинути свої домівки, процес офлайн-навчання зупинився, команди розділені і всі змушені шукати прихистку і безпеки в інших містах та державах.

Ми продовжуємо власними зусиллями підтримувати українські команди і радіємо, що діти із ще більшим бажанням хочуть навчатися, щоб будувати мирне і успішне майбутнє України. Але важливі зміни потребують фінансування. Ваша підтримка – це шанс для українських дітей продовжити втілювати свої інноваційні ідеї та мрії. 

Ваша пожертва допоможе забезпечити:
- Онлайн відео та інструкції на теми STEM та WRO для дітей та команд;
- Персоналізована підтримка команд та/або регіонів для їх участі у WRO;
- Зробити національну WRO доступнішою та сильнішою у 2022 році;
- Надання можливості більшій кількості команд брати участь у міжнародних турнірах;
- Професійна підтримка вчителів та волонтерів;
- Інші потреби, які виникнуть у ці божевільні часи.

Будь-яка велика справа потребує підтримки! Давайте разом допоможемо українським дітям втілювати свої STEM-ідеї!

Зробити внесок можна за допомогою платіжної системи WayForPay:

Реквізити для перерахування коштів в UAH:
ОТРИМУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 39707048
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК: UA053052990000026004046223776 В АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ПРИЗНАЧЕННЯ: ВНЕСОК НА РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

Details for payment in USD:
COMPANY NAME: NGO «IO «INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY»
ADDRESS: 01015, UKRAINE, KYIV CITY, 4V, STARONAVODNITSKA STREET
TELEPHONE: +380445772929
REGISTRATION NUMBER: 39707048
NAME OF THE BANK: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
BANK SWIFT CODE: PBANUA2X
IBAN CODE: UA853052990000026002006203017
PURPOSE OF PAYMENT: CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S EDUCATION IN UKRAINE

Details for payment in EUR:
COMPANY NAME: NGO «IO «INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY»
ADDRESS: 01015, UKRAINE, KYIV CITY, 4V, STARONAVODNITSKA STREET
TELEPHONE: +380445772929
REGISTRATION NUMBER: 39707048
NAME OF THE BANK: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
BANK SWIFT CODE: PBANUA2X
IBAN CODE: UA203052990000026002016208961
PURPOSE OF PAYMENT: CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S EDUCATION IN UKRAINE

STEM education has become an opportunity for Ukrainian children to learn interestingly and learn important skills for their future. The children were being prepared to present their own innovative ideas in robotics at the All-Ukrainian STEM-festival ROBOTICA, to then defend the honor of Ukraine at the global level.

However, Russia's brutal attack on Ukraine has destroyed this opportunity for the children and jeopardized their future. Families are leaving their homes, the offline learning processes have stopped, participants' teams are divided and everyone is forced to seek shelter and protection in other cities and states.

We continue to support Ukrainian teams with our own efforts and we are glad that children are even more eager to learn in order to build a peaceful and successful future for Ukraine. But important changes need funding. Your support is a chance for Ukrainian children to continue to realize their innovative ideas and dreams.

Your donation will provide:

- On-line videos and how-tos on STEM and WRO themes for children and teams;
- Personalized support to teams and / or regions for their WRO participation;
- More accessibility and strengthening for National WRO in 2022;
- Opportunity for larger teams to go on international tournaments;
- Professional support for teachers and volunteers;
- Solutions for other needs that will arise during these frantic times.

Any important cause relies on support! Let's help Ukrainian children to realize their STEM-ideas together!Donate via WayForPay:


Details for payment in UAH:
ОТРИМУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 39707048
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК: UA053052990000026004046223776 В АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ПРИЗНАЧЕННЯ: ВНЕСОК НА РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

Details for payment in USD:
COMPANY NAME: NGO «IO «INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY»
ADDRESS: 01015, UKRAINE, KYIV CITY, 4V, STARONAVODNITSKA STREET
TELEPHONE: +380445772929
REGISTRATION NUMBER: 39707048
NAME OF THE BANK: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
BANK SWIFT CODE: PBANUA2X
IBAN CODE: UA853052990000026002006203017
PURPOSE OF PAYMENT: CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S EDUCATION IN UKRAINE

Details for payment in EUR:
COMPANY NAME: NGO «IO «INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY»
ADDRESS: 01015, UKRAINE, KYIV CITY, 4V, STARONAVODNITSKA STREET
TELEPHONE: +380445772929
REGISTRATION NUMBER: 39707048
NAME OF THE BANK: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
BANK SWIFT CODE: PBANUA2X
IBAN CODE: UA203052990000026002016208961
PURPOSE OF PAYMENT: CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S EDUCATION IN UKRAINE