Старша Ліга 2017 (Архів)

Відновлювана та екологічно чиста енергія

Зміст

Вступ

 1. Опис завдання
 2. Правила гри
 3. Оцінювання
 4. Опис столу для змагань
 5. Опис поля для змагань
 6. Опис об’єктів, що використовуються в змаганні

Завантажити PDF-версію Правил для друку можна за цим посиланням.

Завантажити поле можна за цим посиланням.

Вступ

Потреба в електроенергії зростає кожного дня. Необхідно створювати більше потужностей, що виробляють електроенергію з відновлюваних та екологічно чистих джерел. Завдання полягає у створенні робота, що допоможе збудувати вітрову електростанцію. Робот має обрати оптимальне розташування вітрогенераторів для забезпечення максимальної ефективності електростанції та мінімального впливу на довкілля.

1

1. Опис завдання

Завдання робота полягає у будівництві 3-х вітрогенераторів, що входять до складу вітроелектростанції. Робот повинен побудувати вітрогнератори всередині 3 із 5 огороджених стінами будівельних майданчиків. Після завершення місії робот повинен повернутися у стартову зону.

2

Робот повинен збудувати кожен вітрогенератор, використовуючи башту, технологічний маркер та вітрову турбіну. На ілюстрації нижче наведено завершений вітрогенератор:

Sborka1

Показаний вище вітрогенератор зібраний на зеленому майданчику, всередині зеленої LEGO-стіни. Цей вітрогенератор має квадратну зелену LEGO-башту. Башта містить технологічний маркер (червоний LEGO-куб, що розташовано під турбіною), а також саму турбіну (червону LEGO-кульку).

Робот розпочинає завдання з зони старту (зелений квадрат). На столі буде розміщено 3 групи будівельних елементів, необхідних для конструювання кожного з трьох вітрогенераторів:

 1. 3 башти для вітрогенерторів (обрані випадково серед червоної, синьої, жовтої, зеленої та чорної). Кожна башта це порожній LEGO-паралелепіпед 7х7.
 2. 8 турбін (червона кулька, синя кулька, червоний LEGO-октаедр, синій LEGO-октаедр, жовтий LEGO-октаедр, зелений LEGO-октаедр, чорний LEGO-октаедр та
  білий LEGO-октаедр).
 3. 3 технологічні маркери (обрані випадково серед червоного, синього, жовтого, зеленого, білого та чорного). Кожен маркер це LEGO-куб 4х4.

3 башти та 3 технологічні маркери розміщені у 6 чорних квадратах – майданчиках для розташування башт вітрогенераторів та технологічних маркерів. 6 Чорних квадратів згруповані на 3-х гілках з розгалуженнями, по 2 квадрати на кожній. Позиції 1, 3 та 5 вважаються лівими частинами гілок, 2, 4 та 6 – правими частинами:

4

Кожна гілка містить 1 башту та 1 технологічний маркер. Так, наприклад, гілка може містити жовту башту та білий технологічний маркер:

5

 

Колір башти визначає на якому з 5 будівельних майданчиків має бути побудований вітрогенератор. Колір технологічного маркера вказує на тип (колір) турбіни, що має бути встановлена на цьому вітрогенераторі.

На першому малюнку показаний приклад початкового розміщення башт, технологічних маркерів та турбін різного типу. На другому малюнку показано, як можуть бути розміщені елементи наприкінці раунду для одержання максимальних балів:

6

Малюнок 1

7

Малюнок 2

Зверніть увагу на те, що кольори технологічних маркерів та турбін у складі одного вітрогенератора повинні співпадати (це не видно на другому малюнку), але не зобов’язні співпадати з кольором башт та стін (що також мають бути однаковими між собою). У той же час, технологічний маркер та башта у складі одного вітрогенератора повинні належати до однієї гілки на початку раунда.

Час відведений на одну спробу складає 2 хвилини.

2. Правила гри

1. Перед кожним раундом, випадковим чином обрані башта та технологічний маркер розміщуються на чорних квадратах – майданчиках розташування башт та технологічних маркерів – кожної з трьох гілок. Випадкове розміщення трьох пар об’єктів має виконуватись за наступною схемою:

 1. 5 башт та 6 технологічних маркерів розташовуються у двох непрозорих коробках;
 2. елементи у кожній з коробок обережно перемішуються;
 3. підкиданням монети визначається для кожної з гілок розташування башти (ліворуч чи праворуч у гілці): орел – башта має бути праворуч, решка – ліворуч;
 4. одна башта та один технологічний маркер дістаються з відповідних коробок та розміщуються на двох чорних квадратах однієї гілки, згідно з результатом підкидання монети.

Обране розташування цих трьох пар елементів зберігається незмінним протягом раунду.

Перед кожним раундом 8 турбін (2 кульки та 6 кольорових октаедрів) розташовуються випадковим чином на 8 позиціях для турбін на двох чорних лініях. Випадкове розміщення 8 турбін має бути виконане за наступною схемою:

 1. 8 LEGO-цеглинок 2х4 (2 сині, 2 червоні, 1 жовта, 1 зелена, 1 біла, 1 чорна) розміщуються у непрозорій коробці;
 2. цеглинки перемішуються;
 3. цеглинки дістаються одна за одною та турбіни відповідних кольорів розміщуються у порядку, вказаному на ілюстрації;
 4. коли дістається перша червона та перша синя цеглинки потрібно визначити тип турбіни підкиданням монети: орел – ставиться октаедр, решка – кулька;
 5. коли дістається друга червона та друга синя цеглинка потрібно встановити турбіну відповідного кольору, що залишилась ще не використаною.

Обране розташування турбін зберігається незмінним протягом раунду.

8

3. Робот повинен зібрати 3 вітрогенератори повністю всередині стін вітроенераторів у 3-х з 5 можливих будівельних майданчиків. Робот повинен побудувати вітрогенератори, кожен з яких складається з трьох елементів, за наступними правилами:

a. Башта вітрогенератора має бути повністю розміщена всередині стіни будівельного майданчика такого ж самого кольору. Башта повинна торкатися поля усією нижньою поверхнею, а LEGO-виступи мають бути спрямовані вгору. Стіна та башта не повинні мати пошкоджень*.

green1

Правильно – виступами вгору

green2
Неправильно – виступами вниз

green3
Неправильно – виступи спрямовані вбік

green4
Неправильно – виступи нахилені, лише одне ребро торкається поля

 

b. Технологічний маркер з тієї ж самої гілки, що і башта, має бути повністю розміщений всередині башти. Технологічний маркер вважається таким, що розміщений всередині башти, у тому випадку, якщо будь-яка частина маркера торкається поверхні столу всередині башти (приклади на малюнку):

yellow1Правильно

yellow2Правильно

yellow3Правильно

yellow4Неправильно

yellow5Неправильно

yellow6Неправильно

*Визначення терміну “пошкоджений” у даному документі: об’єкт вважається пошкодженим, якщо хоча б одна LEGO-деталь об’єкта повністю від’єднана від місця свого початкового розташування в об’єкті.

c. Турбіна того ж кольору*, що і технологічний маркер, має бути розміщена над технологічним маркером, безпосередньо на башті. Турбіна вважається розміщеною безпосередньо на башті, якщо вона торкається своїми частинами лише башти та/або маркера (що розташований всередині башти) і не торкається ані поля, ані стіни.

11

*Зверніть увагу, що у випадку червоного та синього технологічних маркерів, наявні та можуть бути використані, на вибір, два види турбін: кулька та октаедр, що показано на малюнку:

stoyka1

4. Бали будуть зараховані за повністю або частково збудований вітрогенератор тільки у тому випадку, якщо відповідна LEGO-стіна не була пошкоджена та торкається чи залишилась повністю у кольоровому будівельному майданчику такого ж кольору, що і стіна.

13

5. Стіна у стартовому майданчику не повинна бути ушкоджена чи зсунута з початкової позиції. У такому випадку буде нарахований штраф, за винятком ситуації, коли це призведе до одержання негативних балів.

6. Спроба вважається завершеною у наступних випадках:

 • Якщо робот зупинився та його проекція повністю знаходиться всередині фінішної зони (проекція кабелів може бути ззовні фінішної зони).
 • Якщо учасник команди сказав стоп.
 • Якщо учасник команди доторкнувся до робота, поля чи об’єктів на полі після старту залікової спроби.
 • Закінчився відведений на залікову спробу час.
 • Робот повністю покинув стіл для змагань.

14

3. Оцінювання

 1. Підрахунок балів проводиться після завершення залікової спроби.
 2. Максимальна кількість балів = 195.
 3. Штрафи нараховуються лише тоді, коли їх нарахування не призведе до від’ємної суми балів за спробу.
 4. Якщо команди мають однакову кількість балів, то їх положення у турнірній таблиці визначається за найменшим часом спроби, який було зафіксовано.

Таблиця оцінювання

Задача Бали Загалом
Башта вітрогенератора правильно розміщена всередині стіни,
що повністю знаходиться у будівельному майданчику. Кольори
майданчика, стіни та башти повинні співпадати.
10 30
Башта вітрогенератора правильно розміщена всередині стіни,
що частково знаходиться у будівельному майданчику. Кольори
майданчика, стіни та башти повинні співпадати.
5 15
Технологічний маркер правильно розміщений всередині башти з тої
ж гілки, що і маркер. Башта знаходиться всередині стіни повністю
розташованої на відповідному будівельному майданчику.
20 60
Технологічний маркер правильно розміщений всередині башти з тої
ж гілки, що і маркер. Башта знаходиться всередині стіни частково
розташованої на відповідному будівельному майданчику.
10 30
Турбіна правильно встановлена на башту з технологічним маркером
всередині такого ж кольору, що і турбіна. Стіна навколо башти
повністю розташована на будівельному майданчику. Кольори
майданчика, стіни та башти співпадають.
20 60
Турбіна правильно встановлена на башту з технологічним маркером
всередині такого ж кольору, що і турбіна. Стіна навколо башти
частково розташована на будівельному майданчику. Кольори
майданчика, стіни та башти співпадають.
10 30
Якщо всі три вітрогенератори збудовані з трьох необхідних частин
(башти, технологічного маркера, турбіни):
• 5 балів за кожну турбіну, що не була використана у побудові
вітрогенераторів та торкається чорної лінії (у випадку кульки –
кулька торкається підставки, що торкається чорної лінії).
• 5 балів за кожну стіну, що не була використана у побудові
вітрогенераторів та торкається до кольорового квадрату на
будівельному майданчику (кольори мають співпадати).
5 за кожну
(максимум –
5 турбін)
5 за кожну
(максимум –
2 огорожі)
35
Стіна біля стартового майданчика пошкоджена чи зсунута відносно
стартової позиції.
-10 -10
Робот повністю (вся вертикальна проекція робота) зупинився у
стартовому майданчику. Нараховується у тому випадку, якщо інші
позитивні бали були зараховані.
10 10
Загальний максимум балів 195

4. Опис столу для змагань

 1. Внутрішні розміри столу складають 2363 мм х 1143 мм ± 5 мм.
 2. Зовнішні розміри столу не регламентовано.
 3. Основний колір поверхні столу – білий або чорний. Колір бортиків може бути будь-яким.
 4. Висота бортиків: 70 ± 20 мм.

5. Опис поля для змагань

15

 1. Всі чорні лінії шириною 20 ± 1 мм.
 2. Всі виміри (довжини відрізків, відстань між об’єктами) можуть мати похибку ±5мм.
 3. Якщо стіл більший за поле, то поле вирівнюється по правому верхньому кутку до бортиків столу.

6. Опис об’єктів, що використовуються в змаганні

На полі наявна 1 стіна, біля стартового майданчику, що складається з 17 зелених LEGO-цеглинок 2х4:

stina1
stina2

stina3

Кожен стіл має бути укомплектований 5 баштами вітрогенератора (1 червоною, 1 жовтою, 1 синьою, 1 зеленою, 1 чорною). Кожна представлена пустотілим паралелепіпедом з основою 7х7, що складається з 16 LEGO-цеглинок 1х6:

korobka
korobka2
korobka3

Кожен стіл має бути укомплектований 6 технологічними маркерами (1 червоний, 1 жовтий, 1 синій, 1 зелений, 1 чорний та 1 білий). Кожен технологічний маркер представлений паралелепіпедом з основою 4х4, що складається з 4 LEGO-цеглинок 2х4:

red1
red2
red3
red4

Кожен стіл має бути укомплектований 6 турбінами-октаедрами (1 червоний, 1 жовтий, 1 синій, 1 зелений, 1 чорний та 1 білий). Кожна представлена LEGO-октаедром, що складається з 2 LEGO-цеглинок 2х2, 4 LEGO-цеглинок 2х4, 12 LEGO-цеглинок 1х6:

octaedr1
octaedr2
octaedr3

octaedr4
octaedr5
octaedr6

Кожен стіл має бути укомплектований 2 турбінами-кульками (1 червона, 1 синя).  LEGO-кульки розміщуються на полі на підставках з LEGO-пластини 2х2:

Baza

kulka

 

Кожен стіл має бути укомплектований 5 стінами вітрогенератора (1 червона, 1 жовта, 1 синя, 1 зелена, 1 чорна). Кожна складається з 8 LEGO-цеглинок 1х6 та 12 LEGO-цеглинок 2х4:

korobkabig1
korobkabig2
korobkabig3

Завантажити PDF-версію Правил для друку можна за цим посиланням.

Завантажити поле можна за цим посиланням.