Середня Ліга 2017(Архів)

Нульовий вуглецевий слід

Зміст

Вступ

 1. Опис завдання
 2. Правила гри
 3. Оцінювання
 4. Опис столу для змагань
 5. Опис поля для змагань
 6. Опис об’єктів, що використовуються в змаганні

Завантажити PDF-версію Правил для друку можна за цим посиланням.

Завантажити поле можна за цим посиланням.

Вступ

Парникові гази, такі як діоксид вуглецю, викидаються в атмосферу в наслідок діяльності людини (транспорт, промисловість, виробництво електроенергії) та впливають на температуру нашої планети. Завдання полягає у створенні робота, що допоможе одній компанії зменшити шкідливий вплив на клімат до нуля. Для того, щоб це зробити, потрібно використати відновлювані джерела енергії (наприклад – сонячні панелі), а також посадити дерева для поглинання діоксиду вуглецю, що викидається під час роботи виробництва.

1

1. Опис завдання

Завдання робота полягає у зменшенні вуглецевого сліду компанії до нуля. Вуглецевий слід – це кількість діоксиду вуглецю, що викидається в атмосферу під час виробничого процесу компанії. Робот повинен встановити сонячні панелі та висадити дерева відповідних видів на різні ділянки для врівноваження викидів від виробництва.

2

На складі знаходяться 2 сонячні панелі та 4 дерева. Дерева можуть бути трьох видів: зелені, червоні та жовті.

trees
treegreen
treered
treeyellow

Зона маркерів впливу містить інформацію про виробничі процеси компанії. Розташовані у цій зоні 6 кубів-маркерів символізують виробничі процеси. Всього є чотири типи маркерів впливу:

green
red
yellow
white

Білий маркер символізує процес без шкідливих викидів, а кольорові маркери (червоний, зелений чи жовтий) представляють виробничі процеси, що призводять до викидів діоксиду вуглецю (чи інших парникових газів). 6 маркерів розташовано на 6 чорних квадратах у зоні маркерів впливу (як на ілюстрації нижче).

3

Помаранчева зона маркерів впливу відокремлена від решти поля трьома смужками: синьою, білою та червоною. Вони розділяють маркери на три групи по два. На малюнку вище, зелений та жовтий маркери, найближчі до синьої смуги, належать до синьої групи, жовтий та білий маркери, найближчі до білої смуги, належать до білої групи, та білий і червоний маркери, найближчі до червоної смуги, належать до червоної групи.
Робот розпочинає виконання завдання зі стартової зони (зелений квадрат біля складу).
Перше завдання – встановити сонячні панелі на ділянці для їх встановлення(огороджений зеленою стіною жовтий квадрат).
Друге завдання – перенести 4 дерева зі складу у зелені ділянки для висаджування
дерев. Кожна така ділянка оточена кольоровою стіною (червоною, білою, або синьою). Розташування червоної, білої та синьої стін навколо ділянок для висаджування дерев показано на малюнку нижче. Ділянки пронумеровані, і надалі будуть називатися червона, біла та синя ділянки для висаджування дерев, за кольором стін, що їх оточують:

4

Колір дерев, що мають бути висаджені у кожній з ділянок для висаджування дерев визначається кольорами маркерів впливу та їх розташуванням у зоні маркерів впливу. Викиди від одного процесу, позначеного кольоровим маркером, мають бути врівноважені деревом такого ж кольору, що висаджене на ділянку, оточену стіною такого ж кольору, що і група, до якої належить маркер.

 • Якщо маркер знаходиться у синій групі, дерево має бути висаджене на ділянку оточену синьою стіною.
 • Якщо маркер знаходиться у білій групі, дерево має бути висаджене на ділянку оточену білою стіною.
 • Якщо маркер знаходиться у червоній групі, дерево має бути висаджене на ділянку оточену червоною стіною.

Третє завдання – робот повинен перенести кольорові маркери впливу процесів до фінішної зони та повністю у ній зупинитися.

Наступні ілюстрації показують усі три способи заробити бали під час виконання Місії. На першому малюнку зображене початкове розташування об’єктів на полі (дерев, сонячних панелей, маркерів). На другому малюнку показано фінальне розташування об’єктів для здобуття максимальних балів усіма трьома способами:

5

6

Час відведений на місію – 2 хвилини.

2. Правила Гри

1. Кожна залікова спроба розпочинається з 4 деревами та 2 сонячними панелями на складі. Сонячні панелі розташовуються на чорних квадратах на складі. Довша сторона верхньої частини сонячної панелі має бути розташована паралельно до коротшої сторони столу. Дерева розташовуються у чотирьох зелених квадратах, з нижніми гілками, паралельними до коротшої сторони столу.

7

2. Перед кожним раундом, кольори та порядок розташування на складі 4-х дерев визначаються випадково. Вибір та розміщення дерев має проводитись за наступною схемою:

 1. 3 зелені, 3 червоні та 3 жовті дерева розміщуються у непрозорій коробці;
 2. дерева обережно перемішуються;
 3. 4 дерева одне за одним витягаються з непрозорої коробки та встановлюються на зелені квадрати у порядку, вказаному на наступному малюнку:

8

Обрані кольори та розташування дерев залишаються незмінними протягом раунду.

3. Перед кожним раундом кольори та розташування 6 маркерів впливу у зоні маркерів впливу визначається наступним чином:

 1. 2 білих та 4 кольорових маркери (такого ж кольору та кількості, що і дерева*) розміщуються у непрозорій коробці;
 2. маркери Обережно перемішуються;
 3. 6 маркерів, один за одним, витягаються з непрозорої коробки та розташовуються на чорних квадратах у зоні маркерів впливу, у порядку, наведеному на наступній ілюстрації:

9

*Так, наприклад, якщо було обрано 2 червоних, 1 зелене та 1 жовте дерево, то потрібно взяти 2 червоні маркери, 1 зелений та 1 жовтий.

Обрані кольори та розташування маркерів залишаються незмінними протягом раунду.

4. Кожна сонячна панель має бути транспортована зі складу до ділянки для встановлення сонячних панелей. Сонячна панель вважається встановленою правильно в тому випадку, якщо панель непошкоджена**, встановлена вертикально, її основа повністю стоїть на поверхні поля (площиною) і знаходиться у жовтій ділянці для встановлення сонячних панелей. На малюнках нижче наведені приклади правильного та неправильного встановлення сонячних панелей:

10

**Визначення терміну “пошкоджений” у даному документі: об’єкт вважається пошкодженим, якщо хоча б одна LEGO-деталь об’єкта повністю від’єднана від місця свого початкового розташування в об’єкті.

5. Кожне дерево зі складу має бути переміщене на ділянку для висаджування дерев. Викиди від кожного процесу, позначеного кольоровим маркером впливу, мають бути врівноважені висадженням одного дерева на ділянку такого ж кольору, що і група, до якої належить маркер. Колір дерев, що висаджуються, залежить від кольору маркерів:

 • Якщо маркер впливу у синій групі, то дерево має бути висаджене на ділянку, оточену синьою стіною.
 • Якщо маркер впливу у білій групі, то дерево має бути висаджене на ділянку, оточену білою стіною.
 • Якщо маркер впливу у червоній групі, то дерево має бути висаджене на ділянку, оточену червоною стіною.

Дерево вважається правильно висадженим у тому випадку, якщо воно залишилось непошкодженим та знаходиться у вертикальному положенні, причому основа дерева має повністю стояти (площиною) на зеленій поверхні ділянки для висадження дерев. Приклади показані на наступних ілюстраціях:

11

6. Якщо дерев висаджено більше, ніж потрібно, то бали за зайві дерева не надаються.

7. Чотири кольорові маркери впливу мають бути переміщені у зону фінішу. Кольоровий маркер впливу вважається правильно розміщеним у зоні фінішу, якщо він неушкоджений та його проекція повністю знаходиться у межах червоного квадрату фінішної зони, без перетину оточуючих чорних ліній. Для більшої наочності наведені наступні ілюстрації:

12
Тільки три маркери знаходяться всередині червоного квадрата. Один жовтий маркер потрапив на чорну лінію. 75 балів.

12_1
Всі чотири кольорові маркери знаходяться всередині червоного квадрата. 100 балів.

12_2
Жоден кольоровий маркер не знаходиться всередині. 0 балів.

8. Два білі маркери впливу мають залишитися на своєму початковому місці. Тобто білий маркер має хоча б частково торкатися чорного квадрату, на якому він був розміщений на початку раунду. Два білих маркери не можуть знаходитись на одному чорному квадраті. Маркери не мають бути ушкоджені.

13

9. Кольорові LEGO-стіни, що оточують кожну ділянку для висадження дерев та встановлення сонячних панелей, не мають бути ушкоджені чи зсунуті з місця свого початкового розташування (всі частини стіни, що торкаються поверхні столу, мають торкатися коричневої зони, що оточує кожну ділянку для висадження дерев та встановлення сонячних панелей). Штраф буде нарахований за кожну пошкоджену/зсунуту стіну, якщо це не призведе до від’ємної суми балів.

10. Спроба вважається завершеною у наступних випадках:

 • Якщо робот зупинився та його проекція повністю знаходиться всередині фінішної зони (проекція кабелів може бути ззовні фінішної зони).
 • Якщо учасник команди сказав стоп.
 • Якщо учасник команди доторкнувся до робота, поля чи об’єктів на полі після старту залікової спроби.
 • Закінчився відведений на залікову спробу час.
 • Робот повністю покинув стіл для змагань.

14

3. Оцінювання

 1. Підрахунок балів проводиться після завершення залікової спроби.
 2. Максимальна кількість балів = 430.
 3. Штрафи нараховуються лише тоді, коли їх нарахування не призведе до від’ємної суми балів за спробу.
 4. Якщо команди мають однакову кількість балів, то їх положення у турнірній таблиці визначається за найменшим часом спроби, який було зафіксовано.

Таблиця оцінювання

Задача Бали Загалом
Дерево правильно розташоване у відповідній ділянці для висадки
дерев.
50 200
Дерево правильно розташоване у невідповідній ділянці для висадки
дерев.
10 40
Сонячна панель правильно встановлена у ділянці для встановлення
сонячних панелей.
50 100
Кольоровий маркер впливу правильно розміщено у фінішній зоні. 25 100
Білий маркер впливу залишився на своїй стартовій позиції (бали за цей
пункт нараховуються тільки у тому випадку, якщо щонайменше один
кольоровий маркер впливу було розміщено у фінішній зоні)
5 10
Робот зупинився повністю у фінішній зоні (нараховується тільки у тому
випадку, якщо інші бали були зароблені).
20
Стіна ушкоджена чи зсунута з початкової позиції. -5 -20
Загальний максимум балів 430

4. Опис столу для змагань

 1. Внутрішні розміри столу складають 2363 мм х 1143 мм ± 5 мм.
 2. Зовнішні розміри столу не регламентовано.
 3. Основний колір поверхні столу – білий або чорний. Колір бортиків може бути будь-яким.
 4. Висота бортиків: 70 ± 20 мм.

5. Опис поля для змагань

 1. Всі чорні лінії шириною 20 ± 1 мм.
 2. Всі виміри (довжини відрізків, відстань між об’єктами) можуть мати похибку ±5мм.
 3. Якщо стіл більший за поле, то поле вирівнюється по правому верхньому кутку до бортиків столу.

15

6. Опис об’єктів, що використовуються в змаганні

Кожен стіл має бути укомплектований 9 деревами:

 1. 3 червоних дерева з 4 чорних LEGO-цеглинок 2х4, 7 червоних LEGO-цеглинок 2х4, 6 червоних LEGO-цеглинок 1х6.
 2. 3 зелених дерева з 4 чорних LEGO-цеглинок 2х4, 7 зелених LEGO-цеглинок 2х4, 6 зелених LEGO-цеглинок 1х6.
 3. 3 жовтих дерева з 4 чорних LEGO-цеглинок 2х4, 7 жовтих LEGO-цеглинок 2х4, 6 жовтих LEGO-цеглинок 1х6.
tree1
tree2
tree3
tree4
tree7

Кожен стіл має бути укомплектований 2 сонячними панелями, кожна з яких складається з 6 чорних LEGO-цеглинок 2х4, 2 жовтих LEGO-цеглинок 2х4, 8 жовтих LEGO-цеглинок 1х6, та 2 сірих LEGO-пластинок 2х2.

treet1
treet2
treet3
treet4
treet5
treet6
treet7

treet8

Кожен стіл має бути укомплектований 3 червоними 3 жовтими 3 зеленими та 2 білими маркерами впливу (кожен з 4 LEGO-цеглинок 2х4 відповідного кольору):

 1. 2 маркери з 4 білих LEGO-цеглинок 2х4 кожен.
 2. 3 маркери з 4 червоних LEGO-цеглинок 2х4 кожен.
 3. 3 маркери з 4 жовтих LEGO-цеглинок 2х4 кожен.
 4. 3 маркери з 4 зелених LEGO-цеглинок 2х4 кожен.
red1
red2
red3
red4

Кожен стіл має бути укомплектований 4 стінами:

 1. 1 червона стіна з 40 червоних LEGO-цеглинок 1х6, 12 чорних LEGO-цеглинок 1х6 у коротшому ряді знизу.
 2. 1 біла стіна з 40 білих LEGO-цеглинок 1х6, 12 чорних LEGO-цеглинок 1х6 у коротшому ряді знизу.
 3. 1 синя стіна з 40 синіх LEGO-цеглинок 1х6, 12 чорних LEGO-цеглинок 1х6 у коротшому ряді знизу.
 4. 1 зелена стіна з 40 зелених LEGO-цеглинок 1х6, 12 чорних LEGO-цеглинок 1х6 у коротшому ряді знизу.
ramka1
ramka2
ramka3

ramka4

ramka5

 

ramka71

ramka81

Завантажити PDF-версію Правил для друку можна за цим посиланням.

Завантажити поле можна за цим посиланням.