Науковий ярмарок

Науковий ярмарок «Алея стартапів»
тема «Сільське господарство»

Зміст

Вступ
Правила наукового ярмарку
1. Вимоги до проектів
2. Вимоги до учасників
3. Суддівство
4. Заборонені матеріали
5. Справедливість
6. Інтернет-рішення / дублікати проектів
7. Критерії оцінювання

Вступ
Наукові ярмарки – це прекрасна платформа для вирішення сучасних проблем людства, розвитку критичного мислення, навчання та здобуття корисних навичок у студентів та школярів. Вирішення наявних проблем розвиває творчі вміння, креативність, здатність до вирішення проблем у студентів. Учасники ярмарки повинні самостійно знайти проблему на задану тематику та вирішити її
використовуючи створенні особисто інноваційні рішення. При вирішенні проблеми учасники повинні будуть використовувати свої знання з багатьох галузей науки, а також наберуться досвіду та знань з різних технології, інженерії, комп’ютерного програмування, математики, робототехніки. Набутий досвід допоможе учасникам в майбутньому відкрити нові горизонти розвитку людини та науки, як одного цілого. Учасники повинні працювати разом, як одна команда. У кожної команди повинен буди тренер який допомагає, навчає необхідним навичкам, таким чином щоб розкрити потенціал дитини і відкрити цій дитині свій власний шлях перемог та невдач.
Учасники протягом наукової ярмарки розповідають як вони вибирали проблематику, як шукали шляхи вирішення даної проблеми і чому саме їх рішення буде найефективнішим, які знання вони здобули та які інноваційні рішення вони самостійно внесли.

 

Правила наукового ярмарку

1. Вимоги до проектів
1.1 Проект повинен відповідати заданій тематиці. Команда разом з тренером повинна зробити дослідження та проаналізувати, які проблеми наявні у сучасному світі. Далі команда вибирає одну з проблем в рамках заданої теми та шукає шляхи для її вирішення.
1.2 Готове рішення команда повинна представити у вигляді презентаційного стенду: практичний макет вашого винаходу (обов’язково), презентація на плакатах або електронна презентація, банер тощо.
1.3 В проекті повинна бути присутня електромеханічна частина (наприклад це може бути автоматизована роботизована система, маніпулятор, дрон) або система з датчиків чи сенсорів, які будуть передавати інформацію для обробки.
1.4 Команда повинна представити коротку (3-5 сторінок) роздруковану версію презентації проекту для суддів.
1.5 Команда протягом наукової ярмарки має знаходитись біля свого стенду та вміти надавати відповіді на запитання від суддів та учасників фестивалю про свій проект.
1.6 Команду та проект потрібно зареєструвати за наступним посиланням https://goo.gl/WNQHzF до 30 квітня 2018 року.
1.7 Команди повинні підготувати і взяти із собою все необхідне обладнання та презентаційні матеріали, які їм знадобляться під час презентації: плакати, монітори, стенди, програмне забезпечення та портативні комп’ютери, банери, друковані матеріали, постери тощо.
1.8 Команди повинні мати із собою достатньо запасних частин. Навіть у випадку будь-яких “форс-мажорних” ситуацій або несправності обладнання, рада (та / або оргкомітет) не несе відповідальності за їх обслуговування або заміну.
1.9 Забороняється використовувати вибухонебезпечні компоненти та речовини які можуть призвести до травми оточуючих людей. Механізми, електронні пристрої, які використовуються в макетах або стендах повинні бути безпечними для людей. Недотримання цих правил призведе до дискваліфікації.
1.10 Розміри стенду. Стенд повинен розміщуватися на одному столі розмірами столу 60х120 см.

2. Вимоги до учасників
2.1 Вік учасників від 12 до 25 років.
2.2 Кількість учасників в команді від 2 до 5 чоловік.
2.3 Команда повинна складається мінімум з двох учасників. Якщо одному із учасників команди на день проведення змагань виповнилось 18 років, то команда у склад якої він входить може приймати участь без тренера.
2.4 Кожен учасник може бути членом лише однієї команди
2.5 Мінімальний вік тренера становить 20 років і старше на момент реєстрації.
2.6 Тренери можуть працювати з більш ніж однією командою.
2.7 Тренери можуть давати поради та рекомендації учасникам команди під час проведення наукової виставки, але під час фактичного проведення презентації вся робота і підготовка повинна бути виконана членами команди.

3. Суддівство
3.1 Розрахунок балів та вибір переможців здійснюється суддями після завершення прослуховування всіх презентацій.
3.2 Рейтинг команд визначається залежно від загального формату наукової ярмарки.
Призи по категоріям:
● Приз «Найефективніше рішення»;
● Приз «Найінноваційніше рішення»;
● Приз «Вклад в спільноту».
3.3 Для презентації проекту команді надається 5-10 хвилин. Протягом цього часу команда повинна в повній мірі розповісти про свій проект та його значущість.
3.4 В своїй презентації команди мають продемонструвати обов’язково 2 частини Проекту: готове практичне рішення визначеної проблеми і економічне обґрунтування свого проекту.

4. Забороняється
4.1.Завдання шкоди суддівським аркушам / таблицям, матеріалам та проектам інших команд.
4.2. Використання небезпечних предметів, які можуть завадити або спричинити перешкоди чесній конкуренції.
4.3. Невідповідні слова та / або поведінка стосовно інших членів команди, інших команд, аудиторії, суддів чи персоналу.
4.4. Будь-яка інша ситуація, яку судді можуть розглядати як втручання або порушення духу змагань.
4.5. Представляти досягнення, або роботу виконану не вами.

5. Штрафи
5.1.Якщо будь-яке з правил, згаданих у цьому документі, порушено або ігнорується, судді можуть приймати одне з наступних рішень:
● Команда може отримати до 50% знижених отриманих балів;
● Команда може бути повністю дискваліфікована з конкурсу.

6. Інтернет-рішення / дублікати проектів
6.1 Якщо команда визначена як така, що має занадто схожі рішення, що продаються або розміщені в Інтернеті, і чітко не власні, команда буде предметом більш детального суддівського розслідування.
7. Критерії оцінювання

 

Назва проекту

Початковий
рівень
Середній
рівень
Достатній
рівень
Відмінний
рівень

Механічна та ергономічна продуктивність: економічне використання деталей та часу; легко ремонтується та модифікується, зручний у використанні

НП Доволі крихкий; поломки у макеті Часті або значні несправності/поломки у макеті Незначні несправності/поломки у макеті Конструкція макету міцна и без несправностей

Відповідність проекту заданій тематиці

Відповідає тематиці Не відповідає тематиці
Постановка проблеми: чітке визначення досліджуваної проблеми
НП Нечітко; мало деталей Розпливчато; деякі важливі деталі відсутні Переважно чітко; детально Чітко; дуже детально
Аналіз проблеми: наскільки глибоко команда вивчила та проаналізувала проблему, включаючи широкий аналіз існуючих рішень
НП Мінімальне вивчення; аналіз відсутній Мінімальне вивчення; з елементами аналізу Достатнє вивчення та аналіз Глибоке вивчення та аналіз
Інноваційність: рішення, що є корисним, винайдено шляхом покращення вже наявних варіантів, новим застосуванням існуючих ідей або розв’язанням проблеми в цілковито новий спосіб.
НП Існуюче рішення / застосування Рішення/застосування містить оригінальні елементи Оригінальне рішення/застосування; потенціальна цінність для суспільства Оригінальне рішення/застосування; має значну цінність для суспільства
Розробка рішення: використовується продуманий процес (з систематичним підходом) для вибору, розробки, оцінки, тестування та покращення рішення. Фактори впровадження можуть включати вартість, легкість виготовлення тощо.
НП Систематичний процес майже не використовувався; фактори впровадження не враховано Процес потребує покращення; фактори впровадження мінімально враховано Систематичний процес включає оцінку; фактори впровадження враховано Систематичний процес включає оцінку; фактори впровадження детально прораховані та описані
Успішність презентації: донесення інформації та структурованість презентації
НП Не зрозуміла або не структурована Частково зрозуміла; мінімальна структурованість Більша частина зрозуміла та структурована Зрозуміла та добре структурована
Креативність: творча уява, залучена до підготовки та проведення презентації
НП Мінімально зацікавлює, нетворча Викликає цікавість або творча Цікава ТА творча Дуже цікава та винятково творча

Вказівки: Для кожної групи навичок проставляється чітка позначка в полі, що якнайкраще відображає досягнення проекту.

НП – не присутнє